Author Topic: Sossarnas lögner  (Read 47 times)

Christer

  • Newbie
  • *
  • Posts: 4
  • Karma: +0/-1
    • View Profile
Sossarnas lögner
« on: August 22, 2017, 07:21:54 am »
Ni mins väll Nyheter idags avslöjande om inte se länken nedan (ÄLSKAR DENNA TIDNING)
https://nyheteridag.se/fortifikationsverket-staller-in-bokad-intervju-efter-avslojandet-du-valde-att-bryta-overenskommelsen/

CHANG FRICK KOMMENTERAR
Av principiella skäl kan vi inte låta en myndighet styra när och hur vi publicerar material. Jag förklarade över både mejl och i telefonsamtal att vi kommit så långt med vår granskning att vi bedömde att vi kunde publicera.

Givetvis vill jag ha en intervju med Fortifikationsverket, varför jag var positiv till förslaget. Samtidigt är jag svävande och vag i samtalet vad det gäller att vänta med publicering. Ett sådant löfte i en sådan här situation kan vi inte lämna. Därmed finns ingen "överenskommelse" att ta fasta på. Det bör en kommunikationschef förstå.

Det finns många viktiga frågor att ställa till Fortifikationsverket om ritningarna på skyddsobjekt som lämnats ut till Kina. Jag hoppas att myndigheten är villiga att ompröva sitt beslut att neka oss intervjuer.
Chang Frick
Chang Frick

https://nyheteridag.se/ritningar-pa-tusentals-svenska-militarbyggnader-har-lamnats-ut-till-kina-allt-pekar-pa-skyddsobjekt/

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+